Vervoer op maat

Wat is de Stichting Vrijwilligers Vervoer IJmond?

De SVVIJ is een organisatie, die met inzet van vele vrijwilligers het vervoer

met (rolstoel) bussen verzorgt voor mensen met een lichamelijke beperking.

Wie kunnen gebruik maken van de SVVIJ?

Mensen met een lichamelijke beperking, die niet de mogelijkheid hebben

gebruik te maken van eigen vervoer of van het openbaar vervoer.

Zij kunnen - tegen betaling - gebruik maken van de vervoersdiensten van

de SVVIJ. Vervoer is mogelijk in een (elektrische) rolstoel of met andere

hulpmiddelen, alleen of met begeleiding; ook in groepsverband.

Overige informatie.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:            Henk Kamp

Secretaris:            Leo van IJsseldijk

Penningmeester:    Bart Bleiji

De SVVIJ is een ANBI-organisatie en is verplicht tot publicatie van balans en resultatenrekening 2020

 

 

 

 

De ANBI wet-en regelgeving is met ingang van 1 januari 2021 gewijzigd. Voor ons, als kleine ANBI organisatie, publiceren wij het standaardformulier zoals voorgeschreven door de belastingdienst.

Doorzoek de website

Contact

Stichting Vrijwilligersvervoer IJmond Maltezerplein 31
Heemskerk
1961JC
0251-257481